Tổng hợp tất cả link kháng nghị facebook - Mở tài khoản facebook bị khóa

Tổng hợp tất cả link kháng nghị của facebook

Mình xin tổng hợp một số link kháng nghị của facebook giúp các bạn có nhu cầu kháng nghị có thể tìm kiếm nhanh những link cần thiết khi cần. Nếu bạn có thắc mắc gì có thể để lại bình luận nhé
Để tìm nhanh nhất điểm giải quyết vấn đề của các bạn là ấn tổ hợp phím “Ctrl + F” và gõ một vài từ khóa để tìm cho nhanh vì list khá dài nhé.
Tổng hợp link kháng nghị của facebook

Danh sách link kháng nghị facebook đã tổng hợp

– Chát với suport :
– Gửi kiến nghị cho facebook
– Đổi tên người dùng (URL) cho page:
– Yêu cầu gộp trang
– Link Kháng đổi tên Trang
– Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:
– Đổi ngày sinh:
– Vấn đề đăng nhập:
– Check 20% text
– Đề nghị nâng ngưỡng
– Tài khoản profile bị hack:
– Báo cáo tài khoản mạo danh
– Mở khoá tài khoản FAQ:
– Kháng không được phê duyệt qc:
– Kháng Tk bị gắn cờ
– Kháng bị đá thẻ
– Hồi sinh group:
– Bỏ block link:
– Tài khoản bị khoá:
– TK bị vô hiệu hóa theo chính sách
– Hoạt động bất thường:
– Treo phương thức thanh toán
– Không tìm thấy trang trên facebook
-Tháo capcha cho link
– Báo cáo 1 vấn đề nào đó:
– Facebook cho doanh nghiệp:
– Hỗ trợ nhà quảng cáo
– Cộng đồng trợ giúp:
-Trung tâm trợ giúp
– Chính sách quảng cáo:
Update:
– Kháng nghị:
EMail: paymentsappeals+u8oabw1y.aeav73flom@support.facebook.com
– Xin Nâng ngưỡng
– Chát Support
– Chính sách:
– Báo cáo vấn đề đăng nhập :
– Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân :
– Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện :
– Confirm Your Identity With Facebook :
– Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa :
– Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook :
– Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :
– Data Policy Questions :
– Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập :
– California’s Shine the Light law :
– Data Policy Questions :
– THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN :
– Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook :
– Báo cáo vấn đề về Trang Facebook :
– Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn :
– Report Pages that Disappeared :
– Report an Ad :
– Bank Account Payments :
– Disabled Ad Account Help :
– Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo :
– Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook :
– Facebook Payments Support Center – Enter :
– Give feedback or report that something is broken: Photos :
– Report an Issue with Disappearing Videos :
– Report an Issue with Chat Disconnections :
– Report an Issue with Search :
– Report an Issue with Notifications :
– Báo cáo vi phạm quyền riêng tư :
– Báo cáo lỗ hổng bảo mật :
– Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng :
– Privacy Rights – Video Removal Request :
– Report an Issue with Facebook on Mobile :
– Report an Unavailable Group or Event :
– Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077
– Yêu cầu thay đổi ngày sinh :
– Hợp nhất các trang trùng lặp :
– Phản hồi của bạn về trang :
– Mentions Verification Request :
– Báo cáo tài khoản giả mạo :
– Yêu cầu tưởng nhớ :
– Mẫu báo cáo bản quyền :
– Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook :
– Must Log In To See This Page Error :
– Invalid Email Address Error :
– Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận :
– Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :
– Page Promotion Help :
– Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt :
https://www.inyour.facebook.com/he…/contact/1582364792025146
– Report an Underage Child (South Korea & Spain) :
– Report Content Lost During Reactivation :
– Report an Issue with Webcam Videos on Facebook
– Report an Issue with Video Playback
– Chat Appears Turned Off for Friends :
– Report a Page Unavailable Error :
– Your Feedback About Places :
– Impressum Contact:
– Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)
– Tên không được chấp nhận
– Disabled – Ineligible
– Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn
– Xác minh tên của bạn
– Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân
– Xác minh tên
– Đổi tên
– Report bệnh tật
– Report die
– Report sex
– Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd
– Dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt…( mấy bé check acc nên xài )
– Xác nhận thông tin cá nhân
– Block do không đủ tiêu chuẩn sd fb
– Block do ăn vé tên giả
– Verify lại account
– Give Us Feedback About a Facebook Feature https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
Give feedback or report that something is broken: Photos https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration
Your Feedback About Facebook for Every Phone
Must Log In To See This Page Error
Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest
Verified badge Một số nước vào được
Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information
https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417 Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app
Report an Issue with Webcam Videos on Facebook
Facebook Ads Guide https://www.facebook.com/business/ads-guide Hướng dẫn quảng cáo
Advertising Policies https://www.facebook.com/policies/ads/ Chính sác quảng cáo
Image Text Check
Email Reporting a Violation or Infringement of Your Rights ip@fb.com Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…
The Facebook stickers program stickers@fb.com Liên hệ về việc update stickers
Personal Data Requests datarequests@support.facebook.com Các vấn đề về dữ liệu cá nhân
Facebook Research Team fbsurvey@fb.com
Facebook Advertising Support fbadsupport@fb.com
Business Manager Invoicing Application adaccountcreationsea@fb.com
Access Access Restricted (Bad IP) https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252 Truy cập
bị hạn chế, ip bị chặnSubmit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive Technology https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927
Facebook Ads API Standard Access Application https://www.facebook.com/business/standardadsapi
Personal Data Requests
Request Access to the Mobile Partner Portal
Accounts Account Disabled – Ineligible
Account Disabled – Ineligible
Account Disabled – Ineligible
Disabled – multiple accounts
Account Disabled – 13 Underage
Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook
Report an Impostor Account
My Personal Account is Memorialized
My Personal Account was Disabled
Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account
Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID
Account Disabled – Confirm Your Identity
Report a Login Issue
Account Disabled – Help Us Confirm Your Name
Changing Your Name
Report an Underage Child (South Korea & Spain)
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi
Child Data Request https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051 Người bảo hộ cho tài
khoản dưới vị thành niên
Report an Underage Child https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 Báo cáo account
dưới 13 tuổi
Request Help with Your Child’s Ads Settings
https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614 Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18
Personal Data Requests https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047 Các vấn đề về dữ liệu cá nhân
Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person
https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088 Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật
Memorialization Request https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192 Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất
Requesting Content From a Deceased Person’s Account
https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245 Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất
Special Request for Deceased Person’s Account
https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480 Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất
Didn’t Receive Confirmation Email https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755
Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email
Email Address Already in Use https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641 Vấn đề email
bị người khác sử dụng
Email Address Already Taken https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459 Không thể
tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng
Profile Pictures on the Login Page https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550 Yêu cầu
xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook
Security Checks Preventing Login https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862 Gặp
vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhậpReport an Issue with Facebook Mobile Texts https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949
Report an Issue with Facebook on Mobile https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789
Changing Your Language-Specific Name https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186 Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác
Report an Issue with Verifying Your Account https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524 Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại
Report a Privacy Rights Violation https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922 Báo cáo vi phạm quyền riêng tư
Privacy Rights – Photo Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561 Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh
Privacy Rights – Video Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783 Quyền riêng, yêu cầu video
Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
Filing a DMCA Counter-Notification https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter… Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền
Pages & Ads Request a Page Name Change https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812
Yêu cầu thay đổi tên Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260
Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086
Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274
Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095
Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143
Khiếu nại một trang không công bố https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179
Khiếu nại vi phạm chính sách trang https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106
Trang không xuất hiện trong tìm kiếm https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463
Phản hồi của bạn về Trang https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147 Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang
Báo cáo trang bị tấn công https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353 Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin
Trang web hoặc nội dung bị chặn https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
Appeal Page Name Change Request https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281 Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang
Page Promotion Help https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628 Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang
Reporting a Violation or Infringement of Your Rights https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
Copyright Report Form https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547 Báo cáo vi phạm bản quyền
Trademark Report Form https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647 Báo cáo vi phạm thương hiệu
Trademark Complaint Inquiry Form https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632 Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn
Counterfeit Report Form https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065 Báo cáo hàng giả
Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053 Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn
Directory of Intellectual Property Offices http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ
Nguồn: Tổng hợp

Bài Viết Liên Quan

Phản Hồi Độc Giả


Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc